Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

beatmania_core_remix [2009/01/13 21:08]
ataru_75
beatmania_core_remix [2011/03/30 23:49] (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
 +===== BEATMANIA CORE REMIX =====
  
 +**beatmania CORE REMIX** (c) 2000 [[Konami]].[[beatmania_core_remix|{{:gennaio09:bmcorerm.gif|}}]] 
 +
 +=====Dati Tecnici=====
 +
 +|**[[Hardware]]**|Konami Bemani DJ-Main| 
 +|**Game ID**|GXA05| 
 +|**Processore Principale**|68EC020 (@ 8 [[Mhz]])| 
 +|**[[Chip]] Audio**|(2x) K054539 (@ 48 [[Khz]])| 
 +|**Orientamento dello schermo**|Orizzontale| 
 +|**[[Risoluzione]] video**|488 x 384 [[pixel|pixels]]| 
 +|**Frequenza aggiornamento video**|58.00 [[Hz]]| 
 +|**Colori Palette**|4368| 
 +|**Giocatori**|2| 
 +|**Controllo**|manuale| 
 +|**Pulsanti**|5| 
 +
 +=====CuriositĂ ===== 
 +
 +  *Konami Music Entertainment ha pubblicato l'album della [[colonna sonora]] in edizione limitata di questo gioco (beatmania CORE REMIX Original Soundtrack - KMCA-89) il 21/02/2001. 
 +
 +=====Serie===== 
 +
 +  - [[beatmania]] (1997) 
 +  - [[beatmania 2nd MIX]] (1998) 
 +  - [[beatmania 3rd MIX]] (1998) 
 +  - [[beatmania Complete MIX]] (1999) 
 +  - [[beatmania 4th MIX|beatmania 4th MIX - The Beat Goes On]] (1999) 
 +  - [[beatmania 5th MIX|beatmania 5th MIX - Time To Get Down]] (1999) 
 +  - [[beatmania Complete MIX 2]] (2000) 
 +  - [[beatmania Club MIX]] (2000) 
 +  - beatmania CORE REMIX (2000) 
 +  - [[BEATMANIA F. DREAM COME TRUE|beatmania Featuring Dreams Come True]] (2000) 
 +  - [[beatmania 6th MIX|beatmania 6th MIX - The UK Underground Music]] (2001) 
 +  - [[beatmania 7th mix|beatmania 7th - Keepin' Evolution]] (2002) 
 +  - [[beatmania - The Final]] (2002)  
 +
 +=====Staff===== 
 + 
 +  *Produttore: Koji Okamoto 
 +  *Regista: Yuichiro Sagawa 
 +  *Registi Audio: Takehiko Fujii, Reo nagumo 
 +  *[[Programmatori]]: Kenji Togami, Kazuyasu Kawamura 
 +  *Designer Computer Grafica: Yukizumi Terao, Hotaru Komatsu, Megumi Kohayakawa 
 +  *Performance Ballo: Tadasuke Iwasa and Ryoko Kiuchi (Brand-New Dance Market) 
 +  *Designer Grafica: Noriyuki Yokoki 
 +  *Compositori: B.Bandj, Hiroshi Takeyasu, Hiroshi Watanabe, Isao Saito, Ken Matsumoto, Kiyotaka Sugimoto, Kouichi Yamazaki, Reo Nagumo, Takayuki Ishikawa, Takehiko Fujii, Tatsuya Furukawa (Good-Cool), Tatsuya Nishiwaki, Tomosuke Funaki, Yohei Shimizu, Yukihiro Fukutomi 
 +  *Analizzatori Dati Audio: Osamu Migitera, Reo Nagumo, Takehiko Fujii, Tomoyuki Uchida, Hiroki Koga, Takayuki Ishikawa 
 +  *Cantanti e Rapper e Scratch: Isao Saito, ICHe, B.Bandj, DJ Jun, Noriko Fukushima, R.C., Reika Morishita 
 +  *Ingegneri Mixaggio: akira Kusayanagi, Mitsuyasu Kaneko, Yoshiaki Onishi 
 +  *Supporto Produzione: Shinya Ishida, Masayuki Senami, Tatsuya Kobayashi, Yoriyoshi Matsushita
 + 
 +=====Conversioni===== 
 +
 +**__Console :__** 
 +  *[[Sony PlayStation]] (2002, "[[psx_BeatMania 6th Mix + Core Remix|BeatMania 6th Mix + Core Remix]]") 
 +
 +=====Video=====
 +==== ====
 +
 +^         **//beatmania CORE REMIX//**        |^ 
 +|{{youtube>large:EFWmWjmd16U}}|| 
 +|//Gameplay di beatmania CORE REMIX.//|
 +
 +=====Artwork=====
 +
 +|{{:gennaio09:beatmania_core_remix_artwork.png|}}|
 +
 +=====Screenshots=====
 +
 +{{recensioni_delle_conversioni_per_i_sistemi_casalinghi:bmcore.jpg|}}
 +
 +{{:gennaio09:beatmania_core_remix_title.png|}} 
 +
 +{{:gennaio09:beatmania_core_remix_0000.png|}}

Tools personali
Toolbox
Usa questo logo per affiliazioniOffrici un caffè!!