Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

bloody_roar_2 [2011/03/30 23:49]
127.0.0.1 modifica esterna
bloody_roar_2 [2013/04/01 07:36] (versione attuale)
ataru_75
Linea 1: Linea 1:
 ===== BLOODY ROAR 2 - BRINGER OF THE NEW AGE ===== ===== BLOODY ROAR 2 - BRINGER OF THE NEW AGE =====
 +<sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup>
  
-**Bloody Roar 2 - Bringer of The New Age** (c) 1998 [[Eighting]] / [[Raizing]].[[bloody_roar_2|{{:gennaio09:bldyror2.gif|}}]]+\\ **Bloody Roar 2 - Bringer of The New Age** (c) 1998 [[Eighting]] / [[Raizing]].[[bloody_roar_2|{{:gennaio09:bldyror2.gif|}}]]
  
 =====Storia e Gameplay===== =====Storia e Gameplay=====
  
-Un gioco di lotta uno contro uno dove i giocatori possono trasformarsi in bestie potenti. +//Bloody Roar 2 - Bringer of The New Age// è un [[videogioco]] [[arcade]] ([[coin-op]]) rilasciato da [[Eighting]] / [[Raizing]] nel 1998. 
 + 
 +Un gioco di lotta ([[picchiaduro]]) uno contro uno dove i giocatori possono trasformarsi in bestie potenti. 
  
 =====Dati Tecnici=====  =====Dati Tecnici===== 
  
 +^**BLOODY ROAR 2 - BRINGER OF THE NEW AGE**^^
 |**Processore Principale**|SPU (@ 16.9344 [[Mhz]])|  |**Processore Principale**|SPU (@ 16.9344 [[Mhz]])| 
 |**Processore Audio**|68000 (@ 12 [[Mhz]])|  |**Processore Audio**|68000 (@ 12 [[Mhz]])| 
Linea 18: Linea 22:
 |**Giocatori**|2|  |**Giocatori**|2| 
 |**Controllo**|[[Joystick]] a 8 direzioni|  |**Controllo**|[[Joystick]] a 8 direzioni| 
-|**Pulsanti**|6| +|**Pulsanti**|6| 
 +|**[[Livelli]]**|8+1| 
 + 
 +=====Curiosità===== 
 + 
 + 
 +  *Pubblicato nel //Settembre// 1998.  
  
 =====Serie=====  =====Serie===== 
  
   - [[Beastorizer]] (1997)    - [[Beastorizer]] (1997) 
-  - Bloody Roar 2 - Bringer of The New Age (1998) +  - //Bloody Roar 2 - Bringer of The New Age// (1998) 
   - [[Bloody Roar 3]] (2001)    - [[Bloody Roar 3]] (2001) 
-  - [[ngc_Bloody Roar Primal Fury|Bloody Roar Primal Fury]] (2002, [[Nintendo GameCube]])  +  - [[Bloody Roar Primal Fury (GameCube)|Bloody Roar Primal Fury]] (2002, [[Nintendo GameCube]])  
-  - [[xbox_Bloody Roar Extreme|Bloody Roar Extreme]] (2003, [[Microsoft Xbox]])  +  - [[Bloody Roar Extreme (Xbox)|Bloody Roar Extreme]] (2003, [[Microsoft Xbox]])  
-  - [[ps2_Bloody Roar 4|Bloody Roar 4]] (2003, [[Sony Playstation 2]]) +  - [[Bloody Roar 4 (Playstation 2)|Bloody Roar 4]] (2003, [[Sony Playstation 2]])  
 + 
 +=====Staff===== 
 + 
 + 
 +  * **Programmatore principale :** //Yasunari Watanabe// 
 + 
 +  * **Programmatore :** //Takeshi Dodo, Kenji Shibayama, Ryuji Ikeda// 
 + 
 +  * **Consulente tecnico :** //Yuichi Ochiai// 
 + 
 +  * **Progettista capo :** //Shinichi Ohnishi// 
 + 
 +  * **Grafico :** //Kazuyuki Nakashima, Tetsu Ozaki, Masaharu Tokutake, Koji Mandai, Shinji Ohtomo, Kumi Sasaki, Yukiko Sugiyama, Shinsuke Yamakawa, Mitsuakira Tatsuta, Yuki Yonei// 
 + 
 +  * **Progettista dei movimenti :** //Tetsu Ozaki, Koji Mandai, Shinji Ohtomo, Kumi Sasaki, Takahashi Hamamura, Nobuyuki Irie// 
 + 
 +  * **Compositore :** //Manabu Namiki, Ken-Ichi Koyano, Masaharu Iwata, Jin Watanabe// 
 + 
 +  * **Effetti sonori :** //Atsuhiro Motoyama, Yun Watanabe (Gen), Yoshihiro Tsukahara (Satelight)// 
 + 
 +  * **Progettazione del gioco :** //Tetsu Ozaki// 
 + 
 +  * **Illustrazioni :** //Naochika Morishita (Caramel Mama)// 
 + 
 +  * **Regista :** //Kenji Fukuya, Susumu Hibi// 
 + 
 +  * **Produttore esecutivo dell'unità di ripresa :** //Takahisa Ando (MTV Japan)// 
 + 
 +  * **Produttore dell'unitá di ripresa :** //Shunji Yahiro (MTV Japan)// 
 + 
 +  * **Regista dell'unitá di ripresa :** //Takashi Banzai (MTV Japan)// 
 + 
 +  * **Gestione degli artisi dell'unità di ripresa :** //Yasunori Goushi (Spiral Arts), Shinichiro Hirano (Spiral Arts)// 
 + 
 +  * **Voce :** //Kenji Otsuki// 
 + 
 +  * **Basso :** //Yuichiro Uchida// 
 + 
 +  * **Batteria :** //Akira Ohta// 
 + 
 +  * **Chitarra :** //Toshiaki Honjo, Fumihiko Kitsutaka// 
 + 
 +  * **Consulente di gioco :** //Shoji Fukuda, Tsuyoshi Nakagawa, Tatsuru Tozaki, Naoto Naruse, Takahito Nakagawa, Takatsugu Nagayama// 
  
 =====Conversioni=====  =====Conversioni===== 
  
-**__Console:__**+===Console:===
    
   * [[Sony PlayStation]] (1999)    * [[Sony PlayStation]] (1999) 
  
 =====Video===== =====Video=====
-==== ==== 
  
-^         **//Bloody Roar 2 - Bringer of The New Age//**        |^  +^         **Bloody Roar 2 - Bringer of The New Age**        ^  
-|{{youtube>large:YZAiG0hJcu0}}||  +|{{youtube>large:YZAiG0hJcu0}}| 
-|//Gameplay di Bloody Roar 2 - Bringer of The New Age.//|+ //Gameplay di Bloody Roar 2 - Bringer of The New Age.//  |
  
-=====Screenshots=====+=====Flyers=====
  
-{{aprile08:bldyror2.png|}}+|{{aprile08:bldyror2.png|}}|
  
-{{aprile08:bldyror200.png|}}  +=====Screenshots=====
- +
-{{aprile08:bldyror201.png|}}+
  
-{{aprile08:bldyror204.png|}}+|{{aprile08:bldyror200.png|}}| 
 +|{{aprile08:bldyror201.png|}}| 
 +|{{aprile08:bldyror204.png|}}|

Tools personali
Toolbox
Usa questo logo per affiliazioniOffrici un caffè!!